MBA

8292   2015-03-17

课程介绍

MBA课程介绍
6550   2015-03-16

申请条件

MBA申请条件
5706   2015-03-16

申请流程

MBA申请流程
6371   2015-03-16

学习费用

MBA学习费用
2963   2015-03-16

常见问题

1、美国管理技术大学在中国办过学,招过生吗?   有,美国管理技术大学有来自世界各地许多国家和地区的学员。从2001年5月开始,UMT由中国外国专家局引进,在中国举办项目管理硕士课程。UMT首批学员来自IBM、AT&T...
1/1